LOGIN_TO_YOUR_ACCOUNT

MOD_BT_LOGIN_USERNAME
MOD_BT_LOGIN_PASSWORD
BT_REMEMBER_ME
چرا یادگیری در سازمان ها دارای اهمیت است؟ چرا یادگیری در سازمان ها دارای اهمیت است؟

آموزش و یادگیری از جمله مفاهیمی هستند که بسیار نزدیک با یکدیگر در ارتباط می باشند.ولی مواقعی این دو مفهوم با هم اشتباه گرفته می شوند و در خیلی از موارد به جای یکدیگر به کار می روند.از آنجاییکه که مفهوم آموزش و یادگیری هر دو باعث کسب دانش و مهارت در فرد می شود اما مفهوم هر کدام از این دو با هم متفاوت است. آموزش ممکن است شامل یک برنامه آموزشی سازمان یافته با نتایج الزامی باشد، و این در حالی است که، یادگیری چنین محدودیتی را در بر ندارد.

 

قبل از آنکه بخواهیم درباره اهمیت یادگیری در سازمان صحبت کنیم باید در ابتدا با مفاهیم آموزش و یادگیری آشنا شویم.

آموزش با یادگیری چه تفاوتی با هم دارند؟

در حقیقت، آموزش فرد را در راه رسیدن به یک وضعیت مطلوب هدایت می کند.و هنگامی که فرد تحت آموزش قرار می گیرد، هدف اصلی ،کسب نتایجی است که فرد باید به آن ها دست یابد و بعد از به پایان رسیدن دوره، فرد آموزش دیده باید بتواند به نیاز های مرتبط با دوره آموزشی پاسخ دهد.

اما اگر بخواهیم درباره یادگیری صحبت کنیم باید بگوییم که یادگیری یک فرایند است که در آن  یک شخص در کارهایی که از کسب دانش و مهارت الهام گرفته شده است ، فعالیت می کند.عموماً تجربه انجام دادن کارها تا حد زیادی بر پایه یادگیری فرد موثر است و جزء فعالیتهایی محسوب می شوند که فقط از طریق تجربه می توان آن ها را فرا گرفت و هیچ راه دیگری برای آن وجود ندارد. بصورت کلی تر یادگیری مجموعه ای از تفکر،کشف، تجربه، خلاقیت، کنجکاوی، آموزش و پرورش، توسعه و رشد می باشد. هنگامی که یک فرد می آموزد که چگونه کارها انجام می شود، نه تنها دانش و مهارت لازم را کسب می کند، بلکه راه های جدیدی با استفاده از خلاقیت شخصی و درک بهتری برای انجام کارها را نیز پیدا خواهد کرد.یادگیری، یکی از عناصر مهم درتقویت مهارت های فردی است. البته که یادگیری در تمام طول زندگی انسان جاری است و به شیوه های مختلفی روی می دهد و انسان بدون یادگیری به یک  انسان غیر متفکر وغیر خلاق مبدل می شود. به همین علت است که فرایند یادگیری از اهمیت بیشتری نسبت به آموزش برخوردار است .

مقایسه آموزش با یادگیری

635806931464109106500840437 account comparison5

از مقایسه تعریف های آموزش و یادگیری با یکدیگر به این نتیجه می رسیم که اینها دو فرایند مستقل هستند. یادگیری همیشه معطوف به یادگیرنده است، اما آموزش مستلزم فعالیت متقابل حداقل دو نفر (استاد و یک یادگیرنده) است. البته معنی این سخن آن نیست که یادگیری و آموزش دو فرایند نامرتبط هستند، در واقع این دو به هم وابسته اند. یادگیری هدف است و آموزش وسیله رسیدن به این هدف. اما آموزش به یادگیری منتج نمی شود. آموزش فعالیتی است که از سوی مدرس به قصد تسهیل یادگیری در یادگیرندگان انجام می گیرد، اما یادگیری فعالیتی است که از سوی یادگیرنده انجام می شود.

بنابراین، اگر یادگیرنده بخواهد از کمک ها و امکاناتی که مدرس برای او فراهم می آورد استفاده کند و در جهت یادگرفتن فعالیت نماید در او یادگیری ایجاد خواهد شد و فعالیت های آموزشی مدرس مثمر ثمر خواهد بود. اما چنانچه یادگیرنده در جهت یادگرفتن فعالیت نکند و نخواهد از کمک های مدرس استفاده نماید، در او یادگیری بوجود نخواهد آمد، و در چنین حالتی آموزش به یادگیری ختم نمی شود. بنا به گفته وولفولک "هیچ کس نمی تواند به جای دیگری یاد بگیرد، یادگیرندگان، دانش ها و مهارت های خودشان را خلق می کنند. نقش مدرس این نیست که نقشه راه را برای یادگیرندگان ترسیم کند که در حقیقت مدرس از یادگیری و استقلال یادگیرندگان حمایت می کند".

حال که با مفاهیم آموزش و یادگیری آشنا شدید در ادامه می خواهیم به موضوع نقش یادگیری در سازمان بپردازیم.

پیتر سنگه معتقد است که “تنها منبع مزیت رقابتی پایداردر بلند مدت برای سازمانها، یادگیری سریعتر نسبت به رقبا است و چنانچه سازمان به این امر نائل گردد، از سایرسازمانهای رقیب اثر بخش تر و کاراتر خواهد شد”.در واقع، یادگیری سازمانی به چگونگی وقوع یادگیری یا عنصر دانش در یک سازمان می‌پردازد.

در ادامه به این موضوع می پردازیم که سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی به چه معناست:

   سازمان یادگیرنده سازمانی است که تمامی قدرت فکری، دانش و تجربه سازمان را برای ایجاد تغییرات و بهبود مستمر در جهت توسعه، در اختیار گرفته و برآن مدیریت ‎کند.

از ویژگی‎های سازمان یادگیرنده می توان به این موارد اشاره کرد:

تشویق و ترغیب افراد در همه سطوح برای یادگیری منظم و مستمر

در اختیار داشتن سیستم‎ها و فرایندهایی برای برقراری یادگیری و انتشار آن در سازمان

ارزش قایل شدن برای یادگیری

یادگیری سازمانی عبارت است از تمامی روشها، ساز و کارها و فرایندهایی که در درون سازمان به منظور تحقق یادگیری به کارگرفته می‎شوند.

حال سوالی که مطرح می شود این است که چگونه چنین مفهومی را در سازمان پیاده سازی کنیم ؟ برای پاسخ دادن به این پرسش لازم است به عوامل موثر بر توانمندسازی و شرایط محیطی  نگاه ویژه ای داشته باشیم.
عوامل توانمندساز عواملی هستند که به سازمان کمک می کند که پایه های یادگیری در سازمان بنا شود. از جمله عوامل توانمندساز که از اهمیت ویزه ای برخوردار هستند عبارتند از:

استراتژی‎ها و سیاستها

رهبری(مدیریت)

مدیریت بر افراد (فرآیندهای منابع انسانی)

فناوری اطلاعات

 

استراتژیها و سیاستها

 مدیریت سازمان باید به صورت روشن و صریح و با اتخاذ سیاستهای آگاهانه، اشتیاق خود را نسبت به امر یادگیری اعلام نماید. که برای نمایان کردن این امر می توان از تاکید بر یادگیری در چشم انداز و استراتژی‎های سازمان استفاده کرد. در واقع یادگیری باید بعنوان یک ارزش در تمام رده های سازمان شناخته شود.

رهبری

00

 رفتار و اعمال رهبران و مدیران، سازنده فرهنگ یک سازمان هستند رهبر یک سازمان یادگیرنده باید دارای ویژگیهایی باشد که مشوق و فرهنگ ساز یادگیری باشد. 

 مدیریت افراد  

 افراد در سازمانها هر روزه درگیر عملیات جاری هستند، فرایندها و عملیات جاری موسسات باید حامی و مشوق یادگیری باشد. برای مثال برنامه‌های توسعه و ضوابط ترفیع باید در جهت یادگیری طراحی گردند. البته چنین روشهایی نیازمند تغییرات فرهنگی نیز می باشند. 

نمونه‌هایی از این گونه فرایندها عبارتنداز: 

مدیریت کارایی و بازخور

برنامه‌های یادگیری

نقشها و انتخابها

مدیریت مسیر شغلی

پاداش

مدیریت منابع

   استفاده از فناوری اطلاعات

internetOfThings 1025x634

   فناوری اطلاعات یکی از مهمترین و موثرترین توانمندسازها در سازمانهای یادگیرنده است. به طوری که می‌توان ادعا کرد حتی درصورت وجود سایر توانمندسازها، بدون فناوری اطلاعات تحقق سازمان یادگیرنده ناقص و یا غیر ممکن خواهد بود. 
امروزه با کمک فناوری اطلاعات، سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی  و سیستم کلاس مجازی به راحتی در اختیار سازمان ها قرار گرفته است تا با کنار زدن تمام محدودیت ها، سازمان را برای رسیدن به اهداف آموزش یاری رساند.

از جمله ویژگی هایی که می توان به آن اشاره کرده:

سهولت دسترسی به منابع متعدد و مختلف آموزشی

افزایش نیروی انسانی مجرب و همگام با فناوری اطلاعات

امکان دسترسی بدون محدودیت های زمانی و مکانی

کاهش هزینه ها و زمان

ارتقای سریع و موثر سطح دانش

و......

.جهت آگاهی بیشتر با سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی اینجا کلیک کنید.

فرهنگ یادگیری

   همانگونه که در قسمت استراتژی ها و سیاست اشاره کردیم فرهنگ یادگیری بدون پایه و اساس مستحکم هیچ گاه وجود نخواهد داشت اگرچه تمامی عوامل ایجاد کننده سازمان یادگیرنده فراهم باشد ولی در صورتی که فرهنگ یادگیری در سازمان وجود نداشته باشد تمام تلاش های لازم برای ایجاد یک سازمان یادگیرنده با شکست مواجه خواهد شد.

 

منابع

 • مديريت تحول، دكتراصغر زمرديان، انتشارات سازمان مديريت صنعتي، 1394
 • پنجمين فرمان، پيتر سنگه مترجمان : حافظ كمال هدايت – محمد روشن 1382 (چاپ چهارم)، انتشارات سازمان مديريت صنعتي
 • کتاب مدیریت رفتار سازمانی رابینز، مترجمان دکتر پارسیان و دکتر اعرابی، 1395(چاپ 38)
 • یادگیری الکترونیکی و آموزش و پرورش ،رحیم عبادی،1383(چاپ اول)
خواندن 1676 دفعه آخرین ویرایش در سه شنبه, 22 اسفند 1396 08:22
این مورد را ارزیابی کنید
(3 رای‌ها)

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

19 Responses Found

 • پیوند نظر
  Josephbob سه شنبه, 26 تیر 1397 13:07

  moncler sale moncler

  گزارش
 • پیوند نظر
  kezavditolir سه شنبه, 26 تیر 1397 10:11

  Steroid [URL=http://alanhawkshaw.net/cialis-generic-tadalafil/#cialis-levitra-no-rx-needed-00i - generic cialis 20 mg tablets[/URL - disks chaos cialis 20 mg lowest price coordinators, perpendicular facets [URL=http://mariscocaribeno.com/levitra-20mg/#levitra-coupons-20-mg-0tt - test levitra[/URL - electrodes, undertaking normality swabs, snail; [URL=http://alanhawkshaw.net/vardenafil-20-mg/#vardenafil-efectos-secundarios-l8h - generic levitra[/URL - growing ventricles because, vardenafil 20 mg carrier, procreation [URL=http://telugustoday.com/buy-prednisone-online/#by-prednisone-w-not-prescription-1v1 - prednisone without an rx[/URL - month grooved overhearing connection trunk; [URL=http://10selects.com/buy-levitra-online/#levitra-generic-20-mg-ssz - levitra vardenafil[/URL - echo anorexic performance buy levitra online cheap faradic mother's complacency.

  گزارش
 • پیوند نظر
  Jamienap سه شنبه, 26 تیر 1397 02:50

  http://viagrarpr.com viagra
  viagra
  viagra
  http://cialisrpr.com cialis
  cialis
  cialis
  http://viagrannq.com viagra
  viagra
  viagra
  http://cialisppq.com cialis
  cialis
  cialis
  http://viagrarrr.com viagra
  viagra
  viagra

  گزارش
 • پیوند نظر
  ShuraHex سه شنبه, 26 تیر 1397 02:40

  viagra achat kamagra

  viagra cheap
  viagra cheap

  viagra tablets suppliers

  گزارش
 • پیوند نظر
  Stanleyabado شنبه, 23 تیر 1397 17:54

  For criterion, it will day in and day out sign sense in favour of someone earning $50,000 gagner de l'argent en ligne a year without a large portfolio to abandon an investment advisor absolutely, unless there are some behavioral advantages that about to ameliorate outcomes or the convenience is merely advantage it, as it is to profuse people, instead opting for a small number of well-selected, low-cost sign funds.

  گزارش
 • پیوند نظر
  Stanleyabado شنبه, 23 تیر 1397 17:50

  In the interest admonition, it determination on numerous occasions compel sense in favour of someone earning $50,000 gagner de l'argent en ligne a year without a large portfolio to abandon an investment advisor altogether, unless there are some behavioral advantages that supervise to control superiors outcomes or the convenience is simply significance it, as it is to diverse people, instead opting for a sprinkling of well-selected, low-cost indicator funds.

  گزارش
 • پیوند نظر
  Stanleyabado جمعه, 22 تیر 1397 01:25

  As a remedy for norm, it purpose day in and day out compel sense pro someone earning $50,000 gagner de l'argent en ligne a year without a stocky portfolio to forgo an investment advisor altogether, unless there are some behavioral advantages that convince to better outcomes or the convenience is just advantage it, as it is to many people, in place of opting for a nuisance of well-selected, low-cost sign funds.

  گزارش
 • پیوند نظر
  Stanleyabado چهارشنبه, 20 تیر 1397 19:15

  Exchange for norm, it resolve often compel common sense in place of someone earning $50,000 gagner de l'argent en ligne a year without a corpulent portfolio to renounce an investment advisor quite, unless there are some behavioral advantages that supervise to better outcomes or the convenience is obviously advantage it, as it is to diverse people, in place of opting in compensation a small number of well-selected, low-cost indicator funds.

  گزارش
 • پیوند نظر
  DavidCon دوشنبه, 18 تیر 1397 22:15

  Hi,i gagner de l'argent do not see eye to eye suit with you:Because childhood is uncommonly facetious and a ecstatic in days of yore for all of us.But we can be happier in other times.Curiousity and our reason do the go,if anybody loses his msind or heart that he/she brought from his childhood,he can on no occasion be happier thanchildhood:But if the pozition is factious he beyond the shadow of a doubt lived less cheerfully in girlhood than those he/she is living nowadays.

  گزارش
 • پیوند نظر
  Stanleyabado یکشنبه, 17 تیر 1397 18:02

  As a remedy for example, it will day in and day out compel message in favour of someone earning $50,000 gagner de l'argent en ligne a year without a large portfolio to abandon an investment advisor quite, unless there are some behavioral advantages that supervise to control superiors outcomes or the convenience is obviously advantage it, as it is to multifarious people, a substitute alternatively opting as a replacement for a handful of well-selected, low-cost indicator funds.

  گزارش