تولید محتوای الکترونیکی

تولید محتوای الکترونیکی یکی از ارکان موثر در آموزش الکترونیکی محسوب می شود که با ترکیبی از متن، تصویر، صدا و فیلم می تواند محتوای آموزشی مناسب را برای یادگیری فراهم کند. محتوای الکترونیکی آموزشی، میزان یادگیری فراگیران را با در دسترس بودن در هر زمان و هر مکان بالا می برد. مدیران برای تولید محتوای الکترونیکی اغلب دغدغه های همچون :

تشکیل تیم تولید محتوای الکترونیکی

این تیم باید شامل افرادی با تخصص های: تسلط بر نرم افزارهای تولید محتوای چند رسانه ای، سناریو نویسی، فیلم برداری، ضبط صدا، ساخت عکس، انیمیشن و موشن، باشند

تامین محل و تجهیزات مخصوص تولید محتوای الکترونیکی

برای تولید محتوا، نیاز به استفاده از استودیو ضبط صدا و فیلم برداری با تجهیزات مخصوص است

ما برای برطرف کردن این دغدغه ها همراه با تیم تولید محتوای الکترونیکی و مجهز به چند استودیو ضبط صدا و فیلم برداری مخصوص در کنار شما هستیم. افراد این تیم تخصص ها و مهارت های لازم برای تولید محتوای الکترونیکی را دارند و محتوای الکترونیکی توليد شده، با در نظر گرفتن استانداردهاي لازم و با کیفیت را به شما تحویل خواهند داد.

ارمغان تیم تولید محتوای الکترنیکی وستا برای شما:

با خیال راحت روی برگزاری دوره تمرکز می کنید !

محتوای الکترونیکی با کیفیت تحویل می گیرید !

در زمان و هزینه صرفه جویی می کنید !

درخواست تولید محتوای الکترونیکی

ارسال درخواست
quick call vesta