محصولات

آموزش مجازی شامل 3 رکن است و برای آنکه چرخه آموزش مجازی تکمیل شود نیاز است که این 3 رکن در کنار هم قرار گیرند. وستا با بیش از 10 سال تجربه در پیاده سازی سامانه آموزش مجازی در سازمان ها، بانک ها، دانشگاه ها و مراکز آموزشی توانسته است با در کنار هم قرار دادن ارکان آموزشی تحت یک سامانه جامع تجربه متفاوتی از آموزش مجازی را در کشور ارائه نماید

سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی

سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی

نرم افزاری برای مدیریت و برگزاری دوره های آموزشی

سامانه کلاس مجازی

سامانه کلاس مجازی

نرم افزاری برای برگزاری کلاس های چند سویه

محتوای الکترونیکی آموزشی

محتوای الکترونیکی آموزشی

مجموعه ترکیبی از تصاویر, منابع و فایل های آموزشی

سامانه مدیریت برگزاری جلسات

سامانه مدیریت برگزاری جلسات

نرم افزار تحت وب برای مدیریت و برگزاری جلسات مدیریتی