×

هشدار

Submission #22802 doesn't exist.

با چالش یادگیری الکترونیکی روبرو نشوید

با چالش یادگیری الکترونیکی روبرو نشوید

محصولات

آموزش مجازی شامل 3 رکن سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی، سامانه کلاس مجازی و تولید محتوای الکترونیکی آموزشی است و برای آنکه چرخه آموزش مجازی تکمیل شود نیاز است که این 3 رکن در کنار هم قرار گیرند. وستا با بیش از 10 سال تجربه در پیاده سازی سامانه آموزش مجازی در سازمان ها، بانک ها، دانشگاه ها و مراکز آموزشی توانسته است با در کنار هم قرار دادن ارکان آموزشی تحت یک سامانه جامع، تجربه متفاوتی از آموزش مجازی را در کشور ارائه نماید

مدیریت یادگیری الکترونیکی

مدیریت یادگیری الکترونیکی

نرم افزاری برای مدیریت و برگزاری دوره های آموزشی

سامانه کلاس مجازی

سامانه کلاس مجازی

نرم افزاری برای برگزاری کلاس های چند سویه

محتوای الکترونیکی آموزشی

محتوای الکترونیکی آموزشی

مجموعه ترکیبی از تصاویر, منابع و فایل های آموزشی

مدیریت برگزاری جلسات

مدیریت برگزاری جلسات

نرم افزار تحت وب برای مدیریت و برگزاری جلسات مدیریتی

Image
Image
Image
راهکار اختصاصی با توجه به نیاز شما

راهکار اختصاصی با توجه به نیاز شما

وستا با یک دهه تجربه راهکار های مورد نیاز شما را ارائه میدهد.

راهکار ها

سرویس ابری آموزش مجازی ویانا

مراکز آموزشی که زیر ساخت لازم برای استقرار سامانه آموزشی را ندارند با کمبود بودجه مواجه هستند و همچنین نیروی متخصص لازم را نیز در اختیار ندارند، سرویس ابری ویانا می تواند راهکاری مطمئن باشد تا مراکز دوره های آموزشی با یالاترین کیفیت را  با خیالی برگزار کنند.

Image