محتوای الکترونیکی دوره های آموزشی

کاربرد های محتوای الکترونیکی

محتوای الکترونیکی دوره های آموزشی سازمانی

سازمانی

استفاده از محتواهای الکترونیکی در برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان

محتوای الکترونیکی دوره های آموزشی دانشگاهی

دانشگاهی

استفاده از محتواهای الکترونیکی در برگزاری درس های دانشگاهی به صورت مجازی

بازاریابی و فروشفناوری اطلاعاتدروس دانشگاهیروانشناسی و مدیریت مهارت‌های عمومی
 • مدیریت فروش و فروشندگی حرفه‌ای
 • اصول بازاریابی و مدیریت بازار
 • فروشنده حرفه ای
 • CCNA Routing & Switching 200-120
 • نظام حاکمیت فاوا (COBIT 5)
 • آموزش کامل پایگاه داده SQL در #C
 • آموزش مفاهیم فناوری اطلاعات (IT)
 • آموزش مهارت های ICDL 2013
 • آموزش Internet
 • Access 2013آموزش
 • آموزش Powerpoint 2013
 • آموزش Excel 2013
 • آموزش Word 2013
 • آموزش Windows 8
 • زبان عمومی
 • ریاضی 1
 • ریاضی 2
 • فیزیک 1
 • فیزیک 2
 • رهبری اثر بخش تیم های کاری
 • مدیر باشم یا رهبر؟
 • مشاوره پیش از ازدواج
 • هوش هیجانی
 • مدیریت زمان
 • آیین نگارش و مکاتبات اداری
 • گزارش نویسی
 • مدیریت استرس
 • مهارت های ارتباطی
 • افزایش بهره وری شخصی
 • قطعه گمشده پازل یادگیری در ایران
 • یادگیری لغات انگلیسی به شیوه ریشه شناسی (۱)
 • یادگیری لغات انگلیسی به شیوه ریشه شناسی (2)
 • یادگیری لغات انگلیسی به شیوه ریشه شناسی (3)
 • خلاقیت
 • چگونه توانمندی‌های کودکتان را افزایش دهید؟
 • حل مسئله در سازمان
 • مهندسی زمان
 • متخصص حرفه ای
 • زن باشیم یا مرد؟
 • اصول و فنون مذاکره
 • هیپنوتیزم کلامی در مذاکره
 • هدف گذاری و استراتژی
 • منشی‌گری حرفه‌ای و مدرن
 • ساخت برند شخصی اصیل
 • مهندسی زندگی شخصی
 • مربی گری در محیط کار