اهمیت یادگیری و آموزش مجازی در سازمان ها؛ دلایل و مزایای آموزش الکترونیکی

این مورد را ارزیابی کنید
(6 رای‌ها)

یادگیری سازمانی ، یک فعالیت بلند مدت در سازمان است که شرایط را به گونه ای سودمند و رقابتی تغییر می دهد. یادگیری، یک عامل مهم و کلیدی در سازمان محسوب می شود. پیتر سنگه در کتاب پنچ فرمان خود آورده است : تنها منبع مزیت رقابتی پایدار در بلند مدت برای سازمان‌ها، یادگیری سریعتر نسبت به رقبا است.  چنانچه سازمان بتواند به این امر نائل گردد، از سایرسازمانهای رقیبای خود اثر بخش تر و کار آمد تر عمل خواهد کرد.

نظریه یادگیری سازمانی بر این نکته تأکید می کند که سازمان‌ نیز مانند ذهن انسان‌ است. طیق این نظریه برای تطبیق با شرایط محیطی و حل مسئله، نیاز به آموزش و یادگیری مستمر است. موضوع یادگیری سازمانی از مهمترین عوامل رشد سازمان محسوب می شود که باید بصورت مداوم و مستمر صورت گیرد.از آنجاییکه یادگیری و آموزش از مهمترین اصل در سازمان محسوب می شود، سامانه آموزش مجازی نیز در راستای تسهیل و ایجاد بستر و روان سازی فرآیند یادگیری به کمک سازمان ها آمده است تا منابع آموزشی بدون محدودیت در اختیار کارکنان سازمان قرار گیرد.

 

آموزش و یادگیری

آموزش و یادگیری ازجمله مفاهیمی هستند که بسیار نزدیک با یکدیگر درارتباط می باشند. ولی مواقعی این دو مفهوم با هم اشتباه گرفته می شوند و در خیلی از موارد به جای یکدیگر به کار می روند. از آنجاییکه مفهوم آموزش و یادگیری هر دو باعث کسب دانش و مهارت در فرد می شود اما مفهوم هر کدام از این دو با هم متفاوت است. آموزش ممکن است شامل یک برنامه آموزشی سازمان یافته با نتایج الزامی باشد. در حالی که، یادگیری چنین محدودیتی را در بر ندارد. قبل از آنکه بخواهیم درباره اهمیت یادگیری در سازمان صحبت کنیم باید در ابتدا با مفاهیم آموزش و یادگیری آشنا شویم. 

تفاوت یادگیری و آمورش

در حقیقت آموزش، فرد را در راه رسیدن به یک وضعیت مطلوب هدایت می کند. هنگامی که فرد تحت آموزش قرار می گیرد، هدف اصلی، کسب نتایجی است که فرد باید به آن ها دست یابد. بعد از به پایان رسیدن دوره، فرد آموزش دیده باید بتواند به نیاز های مرتبط با دوره آموزشی پاسخ دهد.

اما اگربخواهیم درباره یادگیری صحبت کنیم باید بگوییم که یادگیری یک فرایند است. با یادگیری شخص در کارهایی که از کسب دانش و مهارت الهام گرفته شده است، فعالیت می کند.

عموماً، تجربه انجام دادن کارها تا حد زیادی بر پایه یادگیری فرد موثر است و جزء فعالیتهایی محسوب می شوند. که این فعالیتها فقط از طریق تجربه به دست می آید و هیچ راه دیگری برای آن وجود ندارد. بصورت کلی تر یادگیری مجموعه ای از تفکر، کشف، تجربه، خلاقیت، کنجکاوی، آموزش و پرورش، توسعه و رشد می باشد. هنگامی که یک فرد می آموزد که چگونه کارها انجام می شود،  دانش و مهارت لازم را کسب می کند. همچنین راه های جدیدی با استفاده از خلاقیت شخصی و درک بهتری برای انجام کارها را نیز پیدا خواهد کرد .

یادگیری، یکی از عناصر مهم درتقویت مهارت های فردی است. یادگیری در تمام طول زندگی انسان جاری است. عموما یادگیری به شیوه های مختلفی روی می دهد. انسان بدون یادگیری به یک انسان غیر متفکر وغیر خلاق مبدل می شود. به همین علت است که فرایند یادگیری از اهمیت بیشتری نسبت به آموزش برخوردار است.

مقایسه آموزش با یادگیری

یادگیری در سازمان ها

از مقایسه تعریف های آموزش و یادگیری با یکدیگر به این نتیجه می رسیم که اینها دو فرایند مستقل هستند . یادگیری همیشه معطوف به یادگیرنده است، اما آموزش مستلزم فعالیت متقابل حداقل دو نفر (استاد و یک یادگیرنده) است . البته معنی این سخن آن نیست که یادگیری و آموزش دو فرایند نامرتبط هستند، در واقع این دو به هم وابسته اند. یادگیری یک هدف است. آموزش وسیله رسیدن به این هدف است. اما آموزش به یادگیری منتج نمی شود. آموزش فعالیتی است که از سوی مدرس به قصد تسهیل یادگیری در یادگیرندگان انجام می گیرد، اما یادگیری فعالیتی است که از سوی یادگیرنده انجام می شود.

 اگر یادگیرنده بخواهد از کمک ها و امکاناتی که مدرس برای او فراهم می آورد استفاده کند و در جهت یادگرفتن فعالیت نماید دراو یادگیری ایجاد خواهد شد. در نتیجه تمامی فعالیت های آموزشی مدرس مثمر ثمر خواهد بود. اما چنانچه یادگیرنده در جهت یادگرفتن فعالیت نکند و نخواهد از کمک های مدرس استفاده نماید، در او یادگیری بوجود نخواهد آمد.  در چنین حالتی آموزش به یادگیری ختم نمی شود.

بنا به گفته وولفولک "هیچ کس نمی تواند به جای دیگری یاد بگیرد. یادگیرندگان، دانش ها و مهارت های خودشان را خلق می کنند. نقش مدرس این نیست که نقشه راه را برای یادگیرندگان ترسیم کند.  در حقیقت مدرس از یادگیری و استقلال یادگیرندگان حمایت می کند".

حال که با مفاهیم آموزش و یادگیری آشنا شدید در ادامه می خواهیم به موضوع نقش یادگیری در سازمان بپردازیم.

 در واقع، یادگیری سازمانی به چگونگی وقوع یادگیری یا عنصر دانش در یک سازمان می‌پردازد .

سازمان یادگیرنده

سازمان یادگیرنده سازمانی است که تمامی قدرت فکری، دانش و تجربه سازمان را برای ایجاد تغییرات و بهبود مستمر در جهت توسعه، در اختیار گرفته و برآن مدیریت ‎کند.

از ویژگی‎های سازمان یادگیرنده می توان به این موارد اشاره کرد:

 • - تشویق و ترغیب افراد در همه سطوح برای یادگیری منظم و مستمر
 • - در اختیار داشتن سیستم‎ها و فرایندهایی برای برقراری یادگیری و انتشار آن در سازمان
 • - ارزش قایل شدن برای یادگیری

یادگیری سازمانی عبارت است از تمامی روشها، ساز و کارها و فرایندهایی که در درون سازمان به منظور تحقق یادگیری به کارگرفته می‎شوند.

حال سوالی که مطرح می شود این است که چگونه چنین مفهومی را در سازمان پیاده سازی کنیم؟ برای پاسخ دادن به این پرسش لازم است به عوامل موثر بر توانمندسازی و شرایط محیطی نگاه ویژه ای داشته باشیم.

عوامل توانمند ساز، عواملی هستند که به سازمان کمک می کند که پایه های یادگیری در سازمان بنا شود.

از جمله عوامل توانمند ساز که از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند عبارتند از:

- استراتژی‎ها و سیاستها

- رهبری(مدیریت)

- مدیریت بر افراد (فرآیندهای منابع انسانی)

- فناوری اطلاعات

 
استراتژی‎ها و سیاست‎ها

مدیریت سازمان باید به صورت روشن و صریح و با اتخاذ سیاستهای آگاهانه، اشتیاق خود را نسبت به امر یادگیری اعلام نماید.  برای نمایان کردن این امر می توان از تاکید بر یادگیری در چشم انداز و استراتژی‎های سازمان استفاده کرد . در واقع یادگیری باید بعنوان یک ارزش در تمام رده های سازمان شناخته شود .
 

رهبری

رفتار و اعمال رهبران و مدیران، سازنده فرهنگ یک سازمان هستند رهبر یک سازمان یادگیرنده باید دارای ویژگیهایی باشد که مشوق و فرهنگ ساز یادگیری باشد.

 مدیریت افراد  

 افراد در سازمانها هر روزه درگیرعملیات جاری هستند. فرایندها وعملیات جاری موسسات باید حامی و مشوق یادگیری باشد. برای مثال برنامه‌های توسعه و ضوابط ترفیع باید در جهت یادگیری طراحی گردند. البته چنین روشهایی نیازمند تغییرات فرهنگی نیز می باشند.

نمونه‌هایی از این گونه فرایندها عبارتند از:

- مدیریت کارایی و بازخور

- برنامه‌های یادگیری

- نقشها و انتخابها

- مدیریت مسیر شغلی

- پاداش

- مدیریت منابع

استفاده از فناوری اطلاعات

 

یادگیری در سازمان ها

 

فناوری اطلاعات یکی از مهمترین و موثرترین توانمندسازها در سازمانهای یادگیرنده است. به طوری که می‌توان ادعا کرد ، بدون فناوری اطلاعات تحقق سازمان یادگیرنده ناقص و یا غیر ممکن خواهد بود .
امروزه با کمک فناوری اطلاعات، سیستم آموزش الکترونیکی و سیستم کلاس مجازی به راحتی در اختیار سازمان ها قرار گرفته است . سامانه های آموزش مجازی با کنار زدن تمام محدودیت ها، سازمان را برای رسیدن به اهداف آموزش یاری می رسانند .

از جمله ویژگی های سامانه آموزش مجازی که می توان به آن اشاره کرد عبارتند از:

- سهولت دسترسی به منابع متعدد و مختلف آموزشی

- افزایش نیروی انسانی مجرب و همگام با فناوری اطلاعات

- امکان دسترسی بدون محدودیت های زمانی و مکانی

- کاهش هزینه ها و زمان

- ارتقای سریع و موثر سطح دانش

و......

فرهنگ یادگیری سازمانی

فرهنگ یادگیری سازمانی به مجموعه‌ای از ارزش‌ها، سیستم‌ها و عادات سازمانی اطلاق می شود.

فرهنگ یادگیری بدون پایه و اساس مستحکم هیچ گاه وجود نخواهد داشت.

اگر فرهنگ سازمانی در تمام شالوده سازمان وجود نداشته باشد تمام تلاش سازمان برای بهبود با شکست مواجه می شود.

9 دلیل برای آن که آموزش مجازی برای سازمان حائز اهمیت است

 9 دلیل برای آن که آموزش مجازی برای سازمان حائز اهمیت است

آموزش در سازمان ها یکی از مهم ترین و موثرترین روش ها جهت توانمند سازی کارمندان و ارتقا جایگاه شغلی سازمان و ارگان مورد نظر است. از طرف دیگر ارزیابی نیروی انسانی در سازمان و ارگان باعث می شود که نقاط ضعف و قدرت هر فرد در جایگاه شغلی سنجیده شده و بتوان با توجه به آن برای تغییرات اساسی، ارتقاهای شغلی و تغییر منسب ها برنامه ریزی کرد. در حال حاضر آموزش مجازی یکی از روش های نوپا در ادارات، وزارت خانه ها، سازمان ها و بخش های آموزشی مختلف است که جهت آموزش و ارزیابی کارمندان و دانشجویان مورد استفاده قرار می گیرد. آموزش مجازی می تواند تغییرات چشمگیر و اساسی در محیط کاری شما ایجاد کند و استفاده از آن مزایای زیادی دارد که در ادامه با آن ها آشنا می شویم.

 چرا آموزش مجازی برای سازمان حیاتی است؟

با پیشرفت روز افزون اینترنت، فضای مجازی، رسانه های دیجیتال، سازمان ها و ارگان ها برای آن که در چرخه رقابت با حربفان خود باقی مانده و از پیشرفت های عصر جدید غافل نباشند، باید بتوانند همپای این تغییرات خود را به روز کنند. سامانه آموزش مجازی یکی از مهم ترین کارهایی است که در سازمان و ارگان خود می توانید جهت آموزش و ارزیابی کارمندان خود استفاده کرده و شما نیز گامی بلند در جهت ارتقا و پیشرفت حوزه کاری خود بردارید.

آموزش اولیه کارمندان

یکی از اصول مهم در آموزش کارکنان و کارمندان هر سازمان سلسه مراتبی بودن پست ها و وظایف مربوط به هر شخص است. در واقع هر فرد در سازمان با توجه به پست و سمتی که دارد، وظایف و مسئولیت های خاصی هر فرد در هر جایگاه شغلی متفاوت است. در صورتی که شما چند فرد را تازه استخدام کرده باشید، آموزش فرد به فرد و حضوری آن ها می تواند تا حد زیادی برای شما سخت و زمانبر باشد. در صورتی که آموزش مجازی می تواند به راحتی در محل کار و یا حتی منزل آموزش های لازم را به افراد داده تا بتوانند بعد از دوره آموزشی وارد محیط کار شوند.

آموزش ضمن خدمت

یکی دیگر از آموزش هایی که کارمندان هر سازمان و ارگان در حین سال های کاری خود می بینند، آموزش های ضمن خدمت برای به روز شدن اطلاعات و همگام شدن با تغییرات سازمانی است. در صورتی که هر سال یا هر چند سال یک بار بخواهید برای این آموزش ها دوره های حضوری برگزار کنید، هزینه و زمان زیادی را از دست خواهید داد. آموزش مجازی برای چنین دوره هایی مناسب ترین نوع آموزش بوده و کارمندان می توانند به راحتی تمامی اطلاعات مورد نیازشان را از آموزش مجازی دریافت کنند.

ارزیابی کارمندان

بدون شک اگر شما به عنوان مدیر مجموعه برنامه و طرحی برای ارزیابی و سنجش کارمندان خود نداشته باشید، سازمان شما بعد از مدت کوتاهی با شکست مواجه خواهد شد. شما باید به طور پیوسته بتوانید فعالیت کارمندان خود را سنجیده و میزان توانمندی های آن ها را بررسی کنید. این مساله در آموزش مجازی به شما کمک می کند در هر مرحله از کار با نقاط ضعف و قدرت کارمندان خود آشنا شده و بتوانید تصمیم گیری های درست و مناسب تری انجام دهید.

سیستم صحیح ترفیع یا تنزل شغلی

ارزیابی آنلاین و پیوسته در آموزش مجازی تا حد بسیار زیادی امکان پارتی بازی و تصمیم گیری های اشتباه را کاهش می دهد. شما می توانید در هر دوره زمانی میزان تلاش، توانمندی، وجدان کاری و فعالیت تمامی کارمندان خود را بررسی کرده و به شکل درست و منطقی اقدام به تغییر جایگاه های شغلی کنید.

انتخاب زمان مناسب

شاید برای برگزاری دوره های حضوری مجبور شوید چند ساعت در ساعات کاری را به تشکیل و برگزاری کلاس اختصاص دهید. این مساله به خصوص در سازمان هایی با حجم کاری بالا می تواند تاثیر منفی زیادی بگذارد. در آموزش مجازی می توانید زمان برگزاری کلاس های آنلاین و دوره های آموزشی را در ساعات غیر کاری انتخاب کرده تا حتی کارمندان از منزل در آن شرکت کنند.

صرفه جویی در زمان

تصور کنید در یک کلاس یک ساعته حضوری برای آموزش، کارمندان در یک کلاس درس جمع شده اند. در کنار تدریس بحث های غیر درسی نیز پیش کشیده می شود و شاید عمر مفید کلاس تا نصف نیز کاهش پیدا کند. در این صورت برای آموزش تمامی مباحث مورد نیاز شما مجبور می شوید تعداد کلاس ها را بیشتر کنید! اما در آموزش مجازی تمامی زمان مورد نیاز به آموزش اختصاص داده می شود و تا حد بسیار زیادی در زمان صرفه جویی خواهد شد.

دسترسی به منابع روز

یکی دیگر از دلایل اهمیت آموزش مجازی در سازمان و ارگان ها دسترسی راحت تر به منابع علمی روز در زمینه کاری خودتان است. برای مثال اگر شرکت و سازمان شما زیر مجموعه یک ارگان بزرگتر باشد، هرگونه تغییر در شیوه نامه، اصول کاری، موارد علمی و غیره به سرعت در اختیار شما نیز قرار گرفته و به راحتی می توانید از آن ها مطلع شوید. در این مواقع معمولا فایل های آموزشی در اختیار تمامی سازمان های ذی ربط از طریق آموزش مجازی قرار می گیرد.

امکان پرسش و پاسخ میان کارمندان و اساتید

در آموزش مجازی دوره های مختلف شما می توانید گروه های مختلفی از کارمندان، مدیران و مدرسان تشکیل داده تا مشکلات و ابهامات پیش آمده را به راحتی از دیگران یا مدرس بپرسید. تشکیل این گروه ها از طرفی به شما کمک می کند تمامی مباحث را به خوبی آموخته و ابهامات خود را برطرف کنید. از طرف دیگر باعث ایجاد یک فضای صمیمی مناسب میان کارمندان و مدیران خواهد شد.

دسترسی به سمینارهای مختلف

همانطور که می دانید هر ساله سمینارهای مختلفی در شهرها و کشورهای مختلف در زمینه کاری شما برگزار خواهد شد که دسترسی به اطلاعات مطرح شده در آن می تواند به ایجاد تغییرات مهم در زمینه های مختلف منجر شود. با کمک آموزش مجازی در سازمان می توانید به محتواهای آموزشی مطرح شده در سمینارهای مختلف دسترسی داشته باشید. از طرف دیگر در آموزش مجازی می توانید از جلسات مهم خود را از طریق ویدئو کنفرانس انجام داده و با سازمان ها و ارگان های دیگر در شهرها و کشورهای مختلف ارتباط برقرار کنید.

7 مزیت مهم آموزش الکترونیکی برای سازمان های مدرن

امروزه یادگیری الکترونیکی می تواند گام موثری در جهت یادگیری حال و آینده و در نتیجه توسعه هرچه بیشتر سازمان ها بردارد. کارفرمایان و مشتریان و شرکا این روزها انتظار دارند بسیاری از نیازهای مربوط به یادگیری آن ها، به صورت آنلاین و بدون مراجعه حضوری برطرف شود. از این رو شرکت هایی از آموزش الکترونیکی استفاده نمی کند بدون شک روند رشد و پیشرفت آن کندتر شده و از سایر رقبا عقب می ماند. با ما در ادامه همراه باشید تا شما را بیشتر با مزایای استفاده از آموزش الکرونیکی برای سازمان های مدرن آشنا کنیم.

سال هاست که مجموعه های بزرگ و بین المللی در دنیا مزایای استفاده از آموزش الکترونیکی را کشف کرده اند. این مجموعه ها شامل کمپانی های خصوصی و دولتی و یا همچنین بسیاری از مراکز آموزشی و دانشگاه ها را شامل می شود. شرکت های یاد شده سیستم های سنتی یادگیری را کنار گذاشته و با جایگزینی سیستم جدید آموزش الکترونیکی به بهبود و تسریع روند یادگیری منابع انسانی خود کمک کرده اند.

مجموعه های بزرگ و موفق دنیا کشف کرده اند که، استفاده از سیستم جدید یاد شده، در طولانی مدت، علاوه بر صرفه جویی در هزینه و زمان، افزایش بهره وری و در نهایت افزایش درآمد را در پی دارد.

کریستوفر پاپاس در جایی می نویسد: یکی از مهمترین مزایای آموزش آنلاین آن است که باعث کاهش هزینه ها خواهد شد. هزینه نگهداری و استفاده از یک بستر آنلاین در مقایسه با استفاده از شیوه های سنتی یادگیری بسیاری پایین تر است.

بر طبق مقاله منتشر شده توسط کمپانی بزرگ IBM که به بررسی ارزش آموزش در رشد مهارت های IT پرداخته، نتایج حاصله به مزایای زیر از آموزش الکترونیکی تاکید می کند:

 • اهداف با افزایش مهارت های تیمی، 90٪ بیشتر برآورده می شوند.
 • وقتی تیم ها به خوبی آموزش ببینند ، همچنین از آموزش درست استفاده شود، بهره وری را 10٪ افزایش می یابد.
 • عرضه محصولات 22٪ سریعتر خواهد شد

در کنار این مزایا صاحبین کسب و کارها باید از 7 مزیت زیر نیز برای استفاده از یادگیری آنلاین آگاه باشند:

 • این روش آموزش بسیار جذاب است

همه ما تجربه حضور در کلاس های خسته کننده با جزوات سنگین و قطور را داشته ایم. کلاس هایی که تنها به سخنرانی یک طرفه مربیان تکیه می کرد. اما در آموزش آنلاین کلاس ها از جذابیت های بیشتری برخوردار می شوند زیرا مربی می تواند از فیلم، عکس، انیمیشن و یا حتی گیمفیکیشن که بازی هایی در راستای یادگیری مبحث مورد نظر هستند استفاده شود.

به طور قطع استفاده از این دست محتوا ها با درگیری کردن بیشتر حواس، یادگیری افراد را از نظر کیفیت و سرعت بهبود می بخشد. همچنین از آنجایی که همه افراد شیوه یادگیری یکسانی ندارند، آموزش الکترونیکی می تواند همه افراد را که مشتاق یادگیری هستند را راضی نگه دارند.

 • یکپارچه کردن سیستم یادگیری

در مشاغل بزرگ، الزامات و فرایند های متفاوتی، برای یادگیری بخش های مختلف وجود دارد که در آخر باعث ایجاد یک برنامه آموزشی غیر سیستماتیک و از هم گسیخته خواهد شد. در روش یادگیری الکترونیکی، هر بخش به صورت متمرکز می تواند نیاز آموزشی خود را در یک پکیج مناسب در زمانی سریع تر دریافت نماید. همچنین در صورتی که کارمند، مشتری و یاد هر بخشی که از این نوع آموزش استفاده می کند با سوالی رو به رو شود به جای تماس حضوری و یا غیر حضوری با مربی می تواند برای یافتن پاسخ سوال خود مجددا به برنامه آموزشی مراجعه کند و به طور کامل به پاسخ مورد نظر خود دست یابد.

 • یادگیری الکترونیکی روشی به صرفه است

هزینه های مربوط به تامین مربی، برنامه ریزی و تامین کلاس های حضوری، هزینه های مربوط به آمد و شد افرادی که قصد حضور در کلاس را دارند و... در این روش آموزش به شدت کاهش می یابد. این به خصوص برای شرکت هایی که نیاز به تامین مربی از نقاط مختلف در داخل و خارج از کشور هستند بسیار مقرون به صرفه تر است. زیرا این دست دوره ها می توانند در هر مکان و یا هر زمان برگزار شوند.

 • در این روش آموزش همه چیز قابل اندازه گیری است

در روش آموزش دیجیتال همه چیز را می تواند اندازه گیری نمود. اما توجه داشته باشید که در این روش نباید همه چیز را بر اساس تعداد فراگیران، نمره آزمون پایانی و زمانی که برای به اتمام رساندن دوره صرفه کرده اند ارزیابی نمود. بلکه قدرت واقعی ارزیابی در آموزش الکترونیکی را باید با تاثیر آن بر روی KPI های تجاری ارزیابی شود.

مهم است قبل از شروع دوره های آموزش آنلاین بدانید که این نوع آموزش را با چه هدفی اجرا نموده اید؟ یا به عبارتی هدف از این نوع آموزش در مجموعه شما چیست؟ در آخر می توانید رسیدن به اهداف خود را با کاهش تماس ها برای پشتیبانی، افزایش میزان فروش و یا پردازش سریع تر مشتریان جدید ارزیابی کنید.

 • این روش یادگیری قابل توسعه است

یادگیری الکترونیکی می تواند با رشد سازمان رشد کند. ابزارهای یادگیری جدید این روزها می توانند به سرعت متقاضیان جدید را بدون محدودیت ظرفیت بپذیرند. کاربران جدید می توانند بدون انتظار برای دوره های بعدی وارد سیستم شده و روند یادگیری خود را از روز اول خود شروع نمایند.

 • یادگیری الکترونیکی یک روش پویاست

با تغییرات سریع بازار، نیاز های آموزشی سازمای نیز به صورت مداوم تغییر می کند. از این رو سازمان نیاز به برنامه ای دارد که بتواند خود را سریعا با تغییرات تطبیق دهد. در آموزش حضوری این دست چالش های قابل حل نیست و یا با نیاز به زمانی طولانی برای تطبیق یا اوضاع را دارد. فناوری eLearning به سرعت نیازهای آموزشی به روز سازمان را در خود گنجانده و سپس سریعاً در اختیار فراگیران قرار دهد. دوره ها می توانند ایجاد یا به روز شوند تا نیاز به دانش جدید را برای کاربران به سرعت فراهم آورد.

 • قابلیت سفارشی شدن آموزش

الزامات مربوط به یادگیری در هر سازمانی متفاوت است و هیچ دستورالعمل یکسانی برای آن وجود ندارد. در روش آموزش و یادگیری الکترونیکی می تواند به راحتی و با توجه به نیاز سفارشی شود. همچنین این روش یادگیری می تواند نیازهای هر فرد در هر سطح از سازمان را برای آموزش تامین کند زیرا به طور قطع فردی که به تازگی استخدام شده است نیازهای آموزشی متفاوتی نسبت به یک فرد با تجربه دارد.

مزایای آموزش الکترونیکی را نادیده نگیرید

امروزه یادگیری الکترونیکی می تواند گام موثری در جهت یادگیری حال و آینده و در نتیجه توسعه هرچه بیشتر سازمان ها بردارد. کارفرمایان و مشتریان و شرکا این روزها انتظار دارند بسیاری از نیازهای یادگیری آن ها، به صورت آنلاین و بدون مراجعه حضوری برطرف شود. از این شرکت هایی از از آموزش الکترونیکی استفاده نمی کند بدون شک از، روند رشد و پیشرفت آن کندتر شده و از سایر رقبا عقب می ماند.

این لحظه، همان زمانی است که شما نیز باید به مانند کمپانی های بزرگ، از روش های به روز یادگیری برای مجموعه خود استفاده کنید و از مزایای آن با اجرای سیستم مدیریت یادگیری یا LMS بهره ببرید.

گرچه با وجود بیش از 500 نوع سیستم مدیریت یادگیری با ویژگی های متفاوت و مخصوص به خود، انتخاب یک LMS مناسب سخت به نظر می رسد اما با توجه به مزایای مورد بحث در این مقاله، استفاده از یک سیستم یادگیری جدید و مناسب شما تا بدین بحظه یکی از مهمترین اقداماتی است که برای افزایش رشد و بهره وری سازمان می توانید در نظر بگیرید.

آموزش مجازی در سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است از آنجاییکه در شرایط اقتصادی کنونی بیشتر سازمان ها و ارگان های دولتی ملزم به بهینه کردن هزینه هایشان هستند، سامانه آموزش مجازی می توانند امر آموزش که جز جدای ناپذیری حیات یک سازمان محسوب می شود را تسهیل کند. سازمان ها و دانشگاه ها می تواندد با مدیریت بهینه منابع موجود بالاترین سطح از اثربخشی و کیفیت دوره آموزشی را برگزار کنند. تیم مشاوره وستا در تلاش است تا با ارائه بهترین راه حل های آموزشی در حوزه آموزش الکترونیکی، به سازمان ها و ارگان های دولتی یاری نماید. به همراهی همیشگی ما تکیه کنید.

 یادگیری همواره مورد توجه بوده است. با پیشرفت دنیای تکنولوژی و اهمیت آموزش برای مدیران وستا، آنان را بر این داشت تا با تکیه دانش فنی، اقدام به طراحی و تولید سامانه آموزش مجازی را کنند تا علاوه بر اینکه یک سامانه بومی شده در کشور مورد استفاده قرار گیرد، تمام محدودیت های آموزشی برای افراد از میان برداشته شود. با کمک سامانه آموزش مجازی همه ما می توانیم در دوره های آموزشی دلخواه خود را فارغ از محدودیت های زمانی و مکانی شرکت کنیم. تیم وستا شما را همراهی می کنیم که دیگر محدودیت برای آموزش و یادگیری نداشته باشید.

 

 

منابع

    مديريت تحول، دكتراصغر زمرديان، انتشارات سازمان مديريت صنعتي، 1394
    پنجمين فرمان، پيتر سنگه مترجمان : حافظ كمال هدايت – محمد روشن 1382 (چاپ چهارم)، انتشارات سازمان مديريت صنعتي
    کتاب مدیریت رفتار سازمانی رابینز، مترجمان دکتر پارسیان و دکتر اعرابی، 1395(چاپ 38)
    یادگیری الکترونیکی و آموزش و پرورش ،رحیم عبادی،1383(چاپ اول)

محتوای بیشتر در این بخش: نقش یادگیری الکترونیکی در آموزش »