آموزش الکترونیکی

نمایش موارد بر اساس برچسب: Belended Learning

آموزش الکترونیکی بستری مناسب و راه حلی آسان است تا آموزش برای تمام کسانی همواره دارای محدودیت های زمانی و مکانی هستند. آموزش الکترونیکی با حذف یا کاهش چشمگیر این محدودیت ها، توانسته مورد استقبال علاقه مندان به یادگیری قرار گیرد.

در این مقاله در تلاش هستیم تا شما را با مفاهیم آموزش الکترونیکی و آموزش ترکیبی آشنا کنیم.

منتشرشده در آموزش الکترونیکی