چند روزی است که کاربران سازمانی ، دانشگاهی و مراکز آموزشی  که از ADOBE CONNECT   برای برگزاری کلاس های انلاین  استفاده میکنند با مشکل وربرو  شده اند. در زمان برگزاری کلاس های آنلاین سرویس ها، حالت NOT READY  به کاربران نمایش داده می شود.  شرکت فناوران اطلاعات وستا این…