اول اردیبهشت روز بزرگداشت سعدی

شیخ مصلح‌الدین سعدی شیرازی شاعر هفتم هجری ، از نام‌آورترین سرایندگان شعر پارسی است. سعدی شیرازی همواره موضوعات احسان، نیکی و داد و دهش را در مضامین شعر و سخن خود قرار داده است. که با نگاهی گذرا به آثار منثور و منظوم سعدی، ما را به این نكته رهنمون می‌سازد كه در درون سعدی یك شاعر و یك نویسنده كه به دنیا بیرون  از دریچه عشق می‌نگرد.

سعدی تاثیر انکارناپذیری بر زبان فارسی گذاشته‌است؛ به‌طوری‌که شباهت قابل توجهی بین زبان فارسی امروزی و زبان سعدی وجود دارد. آثار او مدت‌ها در مدرسه‌ها و مکتب‌خانه‌ها به‌عنوان منبع آموزش زبان فارسی تدریس می‌شده و بسیاری از ضرب‌المثل‌های رایج در زبان فارسی از آثار وی اقتباس شده ‌است. وی بر خلاف بسیاری از نویسندگان معاصر یا پیش از خود، ساده‌نویسی و ایجاز را در پیش گرفت و توانست -حتی در زمان حیاتش- شهرت زیادی بدست آورد. اهل ادب به او لقب استادِ سخن، پادشاهِ سخن، شیخِ اجلّ و حتی به‌طور مطلق، استاد داده‌اند. آثار وی در کتاب کلیات سعدی گردآوری شده‌است؛ هرچند که کتاب گلستان، کتاب بوستان و نیز غزلیات وی به صورت مستقل نیز منتشر شده‌اند.