14 اسفند روز احسان و نیکوکاری

                                                                               در مسیر باد بمان   
                                                                               تا بوی مهربانیت
                                                                        تسخیر کند این شهرِ پر از بیهودگی را....

 

از سال 1369 هر سال در14 اسفند و در آستانه عید نوروز و بهار طبیعت ، مردم مهربان کشور ما همزمان با هفته احسان و نیکوکاری در جشنی بزرگ که نشان دهنده  نوع دوستی، نیکوکاری و مهرورزی است شرکت می کنند.

چه خوب که در روزهای پایانی سال 96 با کمک هم بتوانیم دل های کودکان و نیازمندان را شاد کنیم و شروع سال جدید را به سمت شروع دوباره امید، برای آنها سوق دهیم.

                          همچو خورشید به ذرات جهان قسمت کُن

                                                                                                گر نصیبِ تو ز گردون، همه یک نان باشد