راه اندازی سامانه آموزش مجازی دانشگاه هنر اصفهان

دانشگاه هنر اصفهان با اعتماد به شرکت فناوران اطلاعات وستا اقدام به راه اندازی سامانه آموزشی کرد تا با کمک این سامانه بتواند کلیه دوره های آموزشی خود را بصورت الکترونیکی و مجازی برگزار کند. کلیه دانشجویان دانشگاه هنر صفهان بصورت مجازی در دورهای آموزشی شرکت می کنند و تعطیلی دانشگاه ها ، مانعی برای دانشجویان محسوب نمی شود و آنها می توانند در دوره ای آموزشی شرکت کنند.