حضور وستا در چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی، بهمن 95 در سالن همایش های بین المللی رازی برگزار شد وستا نیز مانند هر سال در این همایش شرکت کرد.