توسعه سامانه آموزش مجازی وستا

بحران کرونا سبب شد تا دانشگاه ها و مراکز آموزشی تعطیل شود، و این تعطیلی باعث شد تا مشتریان وستا که همواره با حمایت و اعتمادی که به ما داشتند دچار محدودیت شوند. تیم فنی شرکت وستا با تلاش های شبانه روز توانست سامانه آموزشی خود را توسعه دهد. هم اینک دانشگاه های کردستان، باهنر کرمان، ولی عصر رفسنجان، صنعتی ارومیه و بسیاری دیگر از دانشگاه های کشور توانستند با حدف همه محدودیت ها، تمامی دانشجویانشان را در بصورت همزمان و غیر همزمان آموزش دهند.

شرکت فناوران اطلاعات وستا از اینکه نتیجه سال ها تلاش در حوزه آموزش مجازی به بار نشسته است و جامعه آموزشی کشور می توانند بدون نگران و تنها با اعتماد با سامانه های آموزشی وستا ، دوره های آموزشی را بصورت مجازی برگزار کنند به خود می بالد. ما خوشحالیم توانسته ایم رسالت آموزشی خود را محقق کنیم.