حضور مدیر عامل شرکت فناوران اطلاعات وستا در نشست تخصصی موسسات آموزش الکترونیکی کشور

روز 14 اسفند 96 نشست تخصصی موسسات آموزش الکترونیکی کشور در یازدهمین  کنفرانس یادگیری و یاددهی الکترونیکی ایران واقع در دانشگاه مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد .

در این نشست که با موضوع بررسی توانمندی های شرکت ها و موسسات فعال در زمینه آموزش الکترونیکی برگزار شد آقای رضا طالبی مدیر عامل محترم شرکت فناوران اطلاعات وستا، پیرامون پیاده سازی ماژول های جدید در سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی و داشتن نگاهی بین المللی و معرفی ارایه توانمندی های شرکت فناوران اطلاعات وستا، سخنرانی کردند.