نقش e-Learning در غواصی

 انجمن حرفه ای مدرسان غواصی (PADI) یک برنامه آموزشی پیشرفته برای نوجوانان و بزرگسالانی است که مایل به شیرجه رفتن در هر نقطه از جهان هستند. آموزش PADI در دهه 1960 آغاز شد، درPADI  شما از طیق فیلم ها، صوت، گرافیک و مسنجرها با اجزای کلیدی غواصی آشنا می شوید، پیشرفت شما را پیگیری می کنند، دانش خود را به اشتراک می گذارید، و راهنمایی می کنند که کدام ماژول ها باید تکرار شوند، اگر دانش شما به استانداردهای بالای PADI نرسیده باشدیک معلم محلی در مقصد به شما آموزش های تکمیلی را می دهد