میلاد حضرت مسیح (ع) مبارک!

csm Jesus Krippe Pixabay geralt 28d320149a

ای مریم! خداوند تورا به کلمه ای از جانب خودش بشارت می دهد که نامش مسیح, عیسی بن مریم است.در حالیکه در دنیا و آخرت آبرومند و از مقربان الهی است.سوره آل عمران آیه 45

دیده گشودن جهان به رخسار روشن حضرت عیسی مسیح (ع),نشانه تجلی اراده الهی در شب زمستانی زمین است.

وستا میلاد حضرت عیسی (ع), پیام  آور صلح با خوبان,محبت به ستمدیدگان و دوری از ستمگران را به یکایک عزیزان مسیحی در سراسر دنیا تبریک می گوید.