یلدای باستانی مبارک!

yalda

آری خورشید ثابت کرد:حتی طولانی ترین شب نیز با اولین تیغ درخشان نور به پایان می رسد, حتی اگر به بلندای یلدا باشد . بیدار باشیم و امیدوار و اجازه دهیم هرچه تاریکی ست تا سحرگاه از وجودمان رخت بربندد چراکه امیدواریم خورشید در راه است. یلدا، شبی است که در آن انار محبت دانه دانه می شود و سرخی عشق و عاطفه نثار کاسه های لبریز از شوق ما می گردد بهترین مجال برای اینکه نیم نگای کوتاه به لحظه ها داشته باشیم, لحظه ها به سرعت می گذرند و این گذر بهترین پیام برای زیبا زیستن ماست زیراکه شیرینی در کنار هم بودن هزار بار بهتر از اشک حسرت بر جدایی های فرداست.
شرکت وستا آرزومند است بلندای جهل در کشورمان با امید به نور دانش برای همیشه هجرت کند تا ایران عزیزمان در جشن یلدای آگاهی پایکوبی کند.

پیشاپیش یلدای آگاهی مبارک


      شرکت فناوران اطلاعات وستا      
ارائه دهنده راهکارهای آموزش مجازی