راه اندازی سامانه آموزش مجازی دانشگاه صنعتی بابل

 شرکت فناوران اطلاعات وستا با همکاری دانشگاه صنعتی بابل اقدام به راه اندازی سامانه آموزشی کرد تا دانشجویان بتوانند در دوره های آموزشی بصورت مجازی شرکت کنند .

وستاعلاوه بر ارائه سامانه، مشاوره دراستقرار سامانه آموزشی را نیز برای دانشگاه فراهم کرده است تا تیم اجرایی دانشگاه با خیالی آسوده تنها به برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی بپردازند .