پیاده سامانه آموزش مجازی در دانشگاه تبریز

 

 اعتماد دانشگاه تبریز به وستا برای پیاده سازی سامانه آموزش مجازی 

 

   به دلیل متوقف شده امر آموزش و تعطیلی دانشگاه ها، شرکت فناوران اطلاعات وستا با همکاری دانشگاه تبریز اقدام به راه اندازی یک سامانه برای برگزاری دوره های آموزشی بصورت مجازی کرد. تیم فناوران اطلاعات وستا خرسند است که توانسته است در این امرتاثیر گذارباشد تا هیچ بحرانی آموزش را متوقف نکند.

در حال حاضر دانشگاه تبریز بیست هزار دانشجوی خود را با کمک سامانه ال ام اس وستا آموزش می دهد.