غرفه وستا در هشتمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی

هشتمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی با هدف خلاقیت و نوآوری در یادگیری الکترونیکی آموزش پزشکی از تاریخ 13 بهمن 1394 در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شود. با توجه به اینکه وستا شریک دانشگاه های علوم پزشکی بزرگ کشور در پیاده سازی سیستم آموزش الکترونیکی است، با برپایی غرفه ای در نمایشگاه این همایش شرکت کرد.