مدرسه طلوع به جمع مشتریان وستا اضافه شد

موسسه فرهنگی طلوع در جهت ارتقاء سطح کمی و کیفیی آموزشی، افزایش سطح رفاه آموزشی برای دانش آموزان و معلمان خود اقدام به پیاده سازی سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی وستا (Vesta LMS) کرد.