پیاده سامانه آموزش مجازی در دانشگاه ارومیه

 

با تعطیلی دانشگاه ها و متوقف شدن آموزش، دانشگاه ارومیه با درک شرایط موجود اقدام به پیاده سازی سامانه آموزش مجازی کرد تا دانشجویان ازفضای آموزشی دور نباشند و بتوانند در هر لحظه به منابع آموزشی دسترسی داشته باشند و بتوانند دوره های آموزش خود را بصورت الکترونیکی برگزار کنند.

دوازده هزار دانشجوی دانشگاه ارومیه در حال حاضر از سامانه آموزشی وستا برای دوره های آموزشی بصورت مجازی استفاده می کنند.