رونمایی از محتواهای الکترونیکی در زمینه مدیریت در روز مهندس

.ضمن عرض تبریک به مناسبت بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی و گرامیداشت روز مهندس شرکت فناوران اطلاعات وستا در این روز محتواهای الکترونیکی خود را در زمینه مدیریت رونمایی کرد

  شکوفایی تمدن بشر، برآیند ایده های مهندسین تلاشگر است