رونمایی از محتواهای الکترونیکی در زمینه مدیریت در روز مهندس

.ضمن عرض تبریک به مناسبت بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی و گرامیداشت روز مهندس شرکت فناوران اطلاعات وستا در این روز محتواهای الکترونیکی خود را در زمینه مدیریت رونمایی کرد

  شکوفایی تمدن بشر، برآیند ایده های مهندسین تلاشگر است                                                                                   

quick call vesta