روز مرد مبارک

 

 

   هنوزراه رفتن را  نمی دانستیم که اولین کوه جهان را سوار بر شانه های پدر، تکیه گاه همیشه مهربان، فتح کردیم.

   11 فروردین روز ولادت حضرت علی (ع) و روز مرد را به تمامی پدران و مردان راستینی که مقام زیبای مردانگی رو درک کرده اند  تبریک می گوییم.