هفت مهرماه روز «آتش نشانی و ایمنی» مبارک باد

                                      

این روز بهانه ای برای گرامیداشت انسان هایی ست که از جان و آسایش خود در راه حفظ جان و آسایش ما می گذرند تا بتوانیم در امنیت زندگی کنیم.

          تبریک به تو که در میان شعله های آتش، پیام آور ایستادن و سرخ زیستن هستی                     

                                                         روزت مبارک