حضور وستا در پنجمين همايش ملي مديران فناوري اطلاعات

 

r 5 170823080907

شركت فناوران اطلاعات وستا در پنجمين همايش ملي مديران فناوري اطلاعات شركت كرد ووستا موفق به كسب تقديرنامه از پژوهشگاه فناوري اطلاعات (ايرانداك) شد.

quick call vesta
quick call vesta