حضور وستا در پنجمين همايش ملي مديران فناوري اطلاعات

 

r 5 170823080907

شركت فناوران اطلاعات وستا در پنجمين همايش ملي مديران فناوري اطلاعات شركت كرد ووستا موفق به كسب تقديرنامه از پژوهشگاه فناوري اطلاعات (ايرانداك) شد.