بزرگداشت کوروش کبیر

   7آبان روز بنیان گذار و اولین پادشاه هخامنشی به نام کوروش کبیر نام گذاری شده است. کوروش بنیان گذار فرهنگ دوستی و بخشایش در میان فرمانروایان بود . و در بین ملت ها به خاطر عدل و شخصیت صلح طلبانه و نیک منشی که داشت مشهور بود.

 

                                              فرمان دادم تا كالبدم را بدون تابوت و مومیایی به خاك بسپارند ، تا پاره های تنم ، خاک ایران را درست كند. (کوروش بزرگ )