ملحق شدن دانشگاه کردستان به جمع مشتریان وستا

مرکز آموزش‌های آزاد و مجازی دانشگاه کردستان با هدف برقراری عدالت آموزشی و عدالت اجتماعی در حوزه آموزش عالی با شعار " آموزش عالی با کیفیت برای همه " با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری با آیین‌نامه‌ی آموزشی و اهداف مشخص، به صورت‌های آموزش عالی و آزاد مشغول به فعالیت می‌باشد در همین راستا دانشگاه کردستان با پیاده سازی سامانه آموزش مجازی (Vesta LMS) قدم در اجرای اهداف خود گذاشته است و وستا از اینکه توانسته است در تحقق اهداف دانشگاه نقش کوچکی داشته باشد بسیار خرسند است.