روز طبیعت مبارک

 

 

ساقی گل و سبزه بس طربناک شده ست                              دریاب که هفته‌ی دگر خاک شده ست
                    می نوش و گلی بچین که تا در نگری                        گل خاک شده ست و سبزه خاشاک شده ست   


شرکت فناوران اطلاعات وستا آرزوی روزی شاد در کنار طبیعت مهربان برای همه مردم ایران عزیز آرزومند است.