نسخه موبایل سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی وستا (Vesta LMS)

پیشرفت تکنولوژی وارتقای جایگاه استفاده از موبایل در زندگی روزمره هر فرد، افزایش اهمیت استفاده از موبایل  در آموزش مجازی و رفاه مشتریان،  دلایل وستا برای پیاده سازی نسخه موبایل Vesta LMS با نام تجاری "یادانا" بود.

یادانا با Vesta LMS یکپارچه است و کاربران براحتی می توانند در محیط یادانا تجربه جدیدی را در آموزش مجازی تجربه کنند.