یلدای باستانی

شب یلدا همیشه جاودانی است       زمستان را بهارزندگانی است 

شب یلدا شب فر و کیان است         نشان از سنت ایرانیان است

2312031

 

.یلداست، بگذاریم هر چه تاریکی نادانی و سرما و خستگی هست تا سحر از وجودمان رخت بربندد امشب بیداری دانش را پاس داریم تا فردایی روشن برای دانایی، راهی دراز باقیست.به امید ملاقات صبح اوستایی

               

                                                            یلدا مبارک     

شرکت فناوران اطلاعات وستا