کلاس مجازی

نمایش فایل PDF یا Powerpoint جزوه برای فراگیران

کاربری آسان و کارآمد برای مدرس و فراگیر

گزارش‌های ورود و خروج کاربران

virtual class
 برگزاری وبینار
 webinar and online class

نصب و راه‌اندازی به صورت توزیع‌شده

ثبت‌نام و اطلاع‌رسانی قوی

برگزاری نظرسنجی در وبینا‌ر

درخواست اطلاعات بیشتر و دمو کلاس مجازی

ارسال درخواست