تولید محتوای الکترونیکی

تولید محتوای الکترونیکی یکی از ارکان موثر درپیاده سازی آموزش الکترونیکی محسوب می شود که با ترکیبی از متن، تصویر، صدا و فیلم می تواند محتوای آموزشی مناسب را برای یادگیری فراهم کند. محتوای الکترونیکی آموزشی، میزان یادگیری فراگیران را با در دسترس بودن در هر زمان و هر مکان بالا می برد. مدیران برای تولید محتوای الکترونیکی اغلب دغدغه های همچون شکیل تیم تولید محتوای الکترونیکی

تشکیل تیم تولید محتوای الکترونیکی

این تیم باید شامل افرادی با تخصص های: تسلط بر نرم افزارهای تولید محتوای چند رسانه ای، سناریو نویسی، فیلم برداری، ضبط صدا، ساخت عکس، انیمیشن و موشن، باشند

تامین محل و تجهیزات مخصوص تولید محتوای الکترونیکی

برای تولید محتوا، نیاز به استفاده از استودیو ضبط صدا و فیلم برداری با تجهیزات مخصوص است

ما برای برطرف کردن این دغدغه ها همراه با تیم تولید محتوای الکترونیکی و مجهز به چند استودیو ضبط صدا و فیلم برداری مخصوص در کنار شما هستیم. افراد این تیم تخصص ها و مهارت های لازم برای تولید محتوای الکترونیکی را دارند و محتوای الکترونیکی توليد شده، با در نظر گرفتن استانداردهاي لازم و با کیفیت را به شما تحویل خواهند داد.

ارمغان تیم تولید محتوای الکترنیکی وستا برای شما:

با خیال راحت روی برگزاری دوره تمرکز می کنید !

محتوای الکترونیکی با کیفیت تحویل می گیرید !

در زمان و هزینه صرفه جویی می کنید !

درخواست تولید محتوای الکترونیکی

ارسال درخواست
quick call vesta