تولید محتوای الکترونیکی

تولید محتوای الکترونیکی

تولید محتوای الکترونیکی یکی از ارکان موثر درپیاده سازی آموزش الکترونیکی محسوب می شود که با ترکیبی از متن، تصویر، صدا و فیلم می تواند محتوای آموزشی مناسب را برای یادگیری فراهم کند. محتوای الکترونیکی آموزشی، میزان یادگیری فراگیران را با در دسترس بودن در هر زمان و هر مکان بالا می برد. مدیران برای تولید محتوای الکترونیکی اغلب دغدغه های همچون شکیل تیم تولید محتوای الکترونیکی

تشکیل تیم تولید محتوای الکترونیکی

این تیم باید شامل افرادی با تخصص های: تسلط بر نرم افزارهای تولید محتوای چند رسانه ای، سناریو نویسی، فیلم برداری، ضبط صدا، ساخت عکس، انیمیشن و موشن، باشند

تامین محل و تجهیزات مخصوص تولید محتوای الکترونیکی

برای تولید محتوا، نیاز به استفاده از استودیو ضبط صدا و فیلم برداری با تجهیزات مخصوص است

ما برای برطرف کردن این دغدغه ها با تیم تولید محتوای الکترونیکی وستا و چند استودیو ضبط صدا و فیلم برداری با تجهیزات مخصوص در کنار شما هستیم. افراد این تیم تخصص ها و مهارت های لازم برای تولید محتوای الکترونیکی را دارند و محتوای الکترونیکی استاندارد و با کیفیت را به شما تحویل خواهند داد.

 تیم تولید محتوای الکترونیکی وستا

درخواست تولید محتوای الکترونیکی

ارسال درخواست