سرویس آموزش الکترونیکی

سرویس آموزش الکترونیکی وستا

طی تجربه‌ی عملی خود در طول سال‌ها، به دغدغه‌های مخاطبان در برگزاری دوره‌‎های آموزش الکترونیکی آگاهیم. از دغدغه‌های رایج در این مسیر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

کمبود نیروی انسانی جهت برگزاری دوره های آموزشی

کمبود فضای آموزشی

داشتن پراکندگی جغرافیایی برای پوشش آموزشی در سراسر کشور

عدم تامین هزینه های زیرساخت لازم برای راه اندازی آموزش الکترونیکی

ما به همراهان خود پیشنهاد می‌دهیم که آموزش‌های خود را به صورت الکترونیکی برگزار نمایند. مخاطبان بر حسب نیاز خود می‌توانند از سامانه‌های وستا بهره ببرند.

ما در سرویس آموزش الکترونیکی خود، زیرساخت‌های نرم‌افزاری مناسب و کارآمد، دامنه‌ی اختصاصی و لوگو را به متقاضیان ارائه می‌کنیم. در طول مسیر پرچالش آموزش الکترونیکی، خدمات تیم پشتیبانی وستا همراه متقاضیان این سرویس خواهد بود.

با سرویس آموزش الکترونیکی وستا

در زمان و هزینه صرفه‌جویی می‌کنید .

از سرویسی مطمئن و به‌روز استفاده می‌کنید.

رضایت فراگیر را تامین می‌کنید.

درخواست استفاده از سرویس آموزش الکترونیکی

ارسال درخواست