سرویس آموزش الکترونیکی وستا

سرویس آموزش الکترونیکی وستا

هدف وستا هموار ارائه راه حلی مناسب و شایسته به نیازهای مشتریان است. در همین راستا، وستا با در نظر گرفتن دغدغه هایی که ممکن است برای گروهی از مشتریان در جهت برگزاری دوره های آموزشی الکترونیکی وجود داشته باشند، مانند :

کمبود نیروی انسانی جهت برگزاری دوره های آموزشی

کمبود فضای آموزشی

داشتن پراکندگی جغرافیایی برای پوشش آموزشی در سراسر کشور

عدم تامین هزینه های زیرساخت لازم برای راه اندازی آموزش الکترونیکی

تصمیم به ارائه خدمات خود به مشتریان در قالب ارائه سرویس آموزش الکترونیکی نموده است. در این مدل از همکاری، هر مشتری به فراخور نیاز خود امکان استفاده از سامانه های وستا بر روی بستر وستا را دارد.

مادر سرویس برگزاری دوره های آموزشی الکترونیکی با ارائه خدمات متنوع، دغدغه های شما را مرتفع می کنیم. زیرساخت سخت افزاری و نرم افزاری مناسب برای شما در نظر گرفته ایم. بانک محتوای الکترونیکی خود را جهت انتخاب شما آماده کرده ایم. مدیریت و برگزاری دوره های آموزشی شما را تیم اجرایی وستا بر عهده خواهند گرفت. نظارت بر دوره آموزشی را نیز مدرسی خبره انجام خواهیم داد.

سرویس آموزش الکترونیکی

درخواست استفاده از سرویس آموزش الکترونیکی

ارسال درخواست