سرویس آموزش الکترونیکی وستا

سرویس آموزش الکترونیکی

هدف وستا هموار ارائه راه حلی مناسب و شایسته به نیازهای مشتریان است. در همین راستا، وستا با در نظر گرفتن دغدغه هایی که ممکن است برای گروهی از مشتریان در جهت برگزاری دوره های آموزشی الکترونیکی وجود داشته باشند، مانند :

کمبود نیروی انسانی جهت برگزاری دوره های آموزشی

کمبود فضای آموزشی

داشتن پراکندگی جغرافیایی برای پوشش آموزشی در سراسر کشور

عدم تامین هزینه های زیرساخت لازم برای راه اندازی آموزش الکترونیکی

تصمیم به ارائه خدمات خود به مشتریان در قالب ارائه سرویس آموزش الکترونیکی نموده است. در این مدل از همکاری، هر مشتری به فراخور نیاز خود امکان استفاده از سامانه های وستا بر روی بستر وستا را دارد.

وستا برای برطرف کردن این دغدغه ها استفاده از سرویس آموزش الکترونیکی خود را به شما پیشنهاد میدهد.
ما در این سرویس به شما زیرساخت سخت افزاری و نرم افزاری مناسب را با آرم، لوگو و دامنه اختصاصی ارائه می­دهیم . تیم پشتیبانی وستا نیز، خدمات پشتیبانی با کیفیت و مطمئن را به شما ارائه خواهد کرد.

سرویس آموزش الکترونیکی

با استفاده از این سرویس شما :

با پشتیبانی وستا، رضایت یادگیرنده را تامین می‌کنید.

از یک سرویس مطمئن و به روز استفاده می‌کنید.

در زمان و هزینه صرفه جویی می‌کنید .

درخواست استفاده از سرویس آموزش الکترونیکی

ارسال درخواست
LMS e-Book