برگزاری آزمون الکترونیکی

برگزاری آزمون الکترونیکی

برگزاری آزمون به صورت الكترونيكي و آنلاین راه حلي جدیدی برای ارزیابی به شمار می‌رود که هزینه‌های آن در مقایسه با برگزاری آزمون به صورت کاغذی به مراتب کمتر و انجام آن به مراتب آسان‌تر از آزمون حضوري است.در یک آزمون آنلاین، شرکت‌کنندگان با اتصال به اینترنت در منزل، محل کار یا در هر محلی، می‌توانند با وارد شدن در سامانه آموزش مجازی وستا در آزمون‌های آنلاین شرکت کنند. از مهمترين دغدغه براي برگزاري آزمون الكترونيكي مي توان به موارد ذیل اشاره کرد

تامین زیر ساخت سخت افزاری و نرم افزاری

تامین نیروی انسانی جهت مدیریت و برگزاری آزمون

پشتیبانی و اطلاع رسانی به آزمون دهندگان

برای حذف دغدغه های مطرح شده از سرویس برگزار آزمون وستا استفاده کنید. ما در این سرویس به شما امکان استفاده از زیرس اخت سخت افزاری و نرم افزاری لازم را میدهیم. آزمون الکترونیکی را توسط تیم اجرایی خود برای شما برگزار می کنیم. به آزمون دهندگان اطلاع رسانی می کنیم و در صورت بروز هر پرسشی، به آنها پاسخ گو هستیم.

برگزاری آزمون الکترونیکی وستا

درخواست برگزاری آزمون

ارسال درخواست