سرویس ابری ویانا

(ViannaCloud)

سرویس ابری ویانا بستر لازم برای برگزاری دوره های آموزشی به صورت الکترونیکی بدون دغدغه های مربوط به آماده سازی زیرساختهای فنی را فراهم می آورد. سرویس ابری ویانا، یک راهکار جامع آموزش الکترونیکی است که تمامی نیازمندیهای برگزارگنندگان دوره های آموزشی را مرتفع می سازد. این سرویس در راستای افزایش اثربخشی آموزشی، کلیه ماژولهای لازم جهت بهبود تعامل مدرس و فراگیر را ارائه می¬کند.

مزیت های ویانا

سامانه اختصاصی آموزش الکترونیکی

افزایش سرعت پیاده سازی آموزش الکترونیکی

برگزاری دوره های آموزشی به صورت الکترونیکی

آموزش در هر زمان و هر مکان

کاهش هزینه های برگزاری دوره های آموزشی

مرتفع کردن دغدغه های زیرساختی در برگزاری دوره های الکترونیکی

ویانا راه حل نرم افزاری جامع برای پیاده سازی آموزش الکترونیکی

ویانا یک راه حل بومی ایرانی جهت برگزاری دوره های آموزشی به صورت الکترونیکی است. ما در این راه حل به شما یک سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی (LMS) با ماژول های کاربردی و مطابق با استانداردهای روز آموزشی الکترونیکی دنیا خواهیم داد.

قابلیت های ویانا

تعریف دوره های آموزشی الکترونیکی همزمان و غیر همزمان

بهره گیری از انواع محتواهای الکترونیکی استاندارد وب

برگزاری آزمون الکترونیکی

برگزاری کلاس مجازی (آنلاین)

صدور کارنامه

اخذ وجه جهت ثبت نام در دوره آموزشی

مدیریت تمرین و پروژه

تعیین مسیر یادگیری برای هر دوره آموزشی

ایجاد تعامل با مدرس و سایر فراگیران

مدیریت کاربری و سطوح دسترسی

امکان ارتباط با سایر سیستم های نرم افزاری

دسترسی بدون محدودیت زمانی و مکانی

دسترسی بدون محدودیت زمانی و مکانی

دسترسی بدون محدودیت زمانی و مکانی

مشخصات سرویس ابری ویانا

دسترسی بدون محدودیت زمانی و مکانی

دسترسی بدون محدودیت زمانی و مکانی

دسترسی بدون محدودیت زمانی و مکانی

دسترسی بدون محدودیت زمانی و مکانی

بسته‌های سرویس ابری ویانا

برنزی
19.99
per month
 • 25 کاربر فعال ماهیانه
 • کاربر ثبت شده نامحدود
 • تعداد دوره نامحدود
 • مدیریت دوره‌های آموزشی
 • طراحی مسیر یادگیری
 • مشاهده محتوای الکتورنیکی
 • تعریف تمرین
 • تعریف و برگزاری آزمون
 • کلاس مجازی
نقره‌ای
19.99
per month
 • 50 کاربر فعال ماهیانه
 • کاربر ثبت شده نامحدود
 • تعداد دوره نامحدود
 • مدیریت دوره‌های آموزشی
 • طراحی مسیر یادگیری
 • مشاهده محتوای الکتورنیکی
 • تعریف تمرین
 • تالار گفتگو
 • تعریف و برگزاری آزمون
 • کلاس مجازی
طلایی
19.99
per month
 • 100 کاربر فعال ماهیانه
 • کاربر ثبت شده نامحدود
 • تعداد دوره نامحدود
 • مدیریت دوره‌های آموزشی
 • طراحی مسیر یادگیری
 • مشاهده محتوای الکتورنیکی
 • تعریف تمرین
 • تالار گفتگو
 • تعریف و برگزاری آزمون
 • کلاس مجازی
 • شخصی سازی تحت برند سازمان
پلاتینیوم
19.99
per month
 • 250 کاربر فعال ماهیانه
 • کاربر ثبت شده نامحدود
 • تعداد دوره نامحدود
 • مدیریت دوره‌های آموزشی
 • طراحی مسیر یادگیری
 • مشاهده محتوای الکتورنیکی
 • تعریف تمرین
 • تالار گفتگو
 • تعریف و برگزاری آزمون
 • کلاس مجازی
 • شخصی سازی تحت برند سازمان
 • مشاوره عملیاتی آموزش مجازی در سازمان
quick call vesta